ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VIN

Η αποκωδικοποίηση VIN μας είναι μια μοναδική, αυτοματοποιημένη υπηρεσία αναγνώρισης οχήματος η οποία έχει ενσωματωθεί άψογα στη δικτυακή πύλη Synaps και  στην πλατφόρμα φακέλων ζημιών  . Η υπηρεσία αυτή συμπληρώνει και ενισχύει την διαδικασία της εκτίμησης ζημιάς, παρέχοντας λεπτομερή μοντέλο του οχήματος και των παράγωγων πληροφοριών που επιτρέπει αυξημένη ακρίβεια εκτίμησης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

  • Ολοκληρωμένο μέρος της διαδικασίας  της  εκτίμησης. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος απλά πληκτρολογείται στην δικτυακή πύλη Synaps στο σημείο της επιλογής μοντέλου.
  • Βασισμένο στα δεδομένα κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες του μοντέλου βασίζεται σε δεδομένα του κατασκευαστή.
  • Αυξημένη  παραγωγικότητα εκτιμητή / μηχανικού. Με τον εντοπισμό του οχήματος από την εγγραφή, η αποκωδικοποίηση VIN μειώνει τα βήματα που απαιτούνται για να επιλέξετε το σωστό μοντέλο.
  • Βελτιωμένη αναγνώριση μερών. Η αποκωδικοποίηση VIN συμπληρώνει τη διαδικασία υπολογισμού τιμολόγησης και παραγγελίας ανταλλακτικών δημοσίων συμβάσεων με το να εξασφαλίζει την σωστή επιλογή μοντέλου και την ακριβή ταυτοποίηση μερών.