Γενικές

SOLERA HOLDINGS, ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΘΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ

Κατηγορία: 
Γενικές

Η Solera Holdings ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να εισέλθει στην ελληνική αγορά με την εξαγορά και την περάτωση των δικαιωμάτων να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην εν λόγω αγορά από την Audatex Hellas, μια ανεξάρτητη δικαιοδόχος.

Σελίδες