ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Synaps δικτυακή πύλη

Η δικτυακή πύλη Synaps  κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών οχημάτων και υποστηρίζει λύσεις διαχείρισης η οποίες αποτελούν τη βάση της διαδικασίας. Σχεδιασμένο να απλοποιεί την διαδικασία εκτίμησης της ζημιάς των οχημάτων και στην επικοινωνία με το σχετικό όφελος όλων των συμβαλλόμενων μερών - η διαδικτυακή πύλη Synaps είναι γρήγορη, ευέλικτη, επεκτάσιμη, ασφαλής και εύκολη στη χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση προσωπικού είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση , ειδικά στον κλάδο της επισκευής αυτοκινήτων και στην διαχείριση της εκτίμησης ζημιάς, όπου το κόστος της μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερη απόδοση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα