ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ SYNAPS

Η διαδικτυακή πύλη Synaps  κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων και υποστηρίζει λύση διαχείρισης η οποία αποτελεί τη βάση της διαδικασίας. Σχεδιασμένο να απλοποιεί την διαδικασία εκτίμησης της ζημιάς των οχημάτων και στην επικοινωνία με το σχετικό όφελος όλων των μερών - η δικτυακή πύλη Synaps είναι γρήγορη, ευέλικτη, επεκτάσιμη, ασφαλής και εύκολη στη χρήση.

Η διαδικτυακή πύλη Synaps είναι αφιερωμένη στους πραγματογνώμονες και συνεργεία που θέλουν να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για τη διαχείριση των φακέλων ζημιάς τους και τις εκτιμήσεις τους.

Η διαδικτυακή πύλη Synaps προσφέρει τη μεγαλύτερη κάλυψη  στοιχείων στην αγορά οχήματος,  εισάγοντας ποιότητα και το εύρος των δεδομένων unreached από τα υπάρχοντα συστήματα, επιτρέποντας πιο ακριβή και συνεπή εκτίμηση. Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων και  των στοιχείων τιμολόγησης τους, διασφάλιση των εκτιμήσεων ζημιών οχημάτων των πελατών μας με βάση την πιο πρόσφατη πληροφόρηση.

Διαβάστε περισσότερα για την  δικτυακή πύλη Synaps: