Διαχειριστής Κανόνων Synaps

Για να απλοποιηθεί η διαχείριση των κανόνων των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με  την Informex Hellas, έχουμε αναπτύξει μια νέα δικτυακή πύλη για να επιτρέψει μια κεντρική και εύκολη διαχείριση των κανόνων και των καταστημάτων του δικτύου του σώματος.

Η νέα δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη από το χώρο του πελάτη με την ετικέτα «Synaps Διαχείριση Κανόνων».

Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Η υπηρεσία αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς την παραμικρή αλλαγή στα πληροφοριακά σας συστήματα

Η υπηρεσία αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρείες που δουλεύουν με το σύστημα Informex Hellas.