ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τους φακέλους ζημιάς και την διαδικασία της εκτίμησης για να τρέξει ομαλά από την αρχή μέχρι το τέλος, βοηθώντας σας στην συνολική απόδοση, στην επιχειρησιακή συνέχεια και - τελικά - στα υψηλότερα πρότυπα στην εξυπηρέτηση πελατών.

Οι υπηρεσίες της Informex Hellas λειτουργούν στην καρδιά της διαχείρισης των φακέλων ζημιάς από κάθε τύπο ασφαλιστικής κάλυψης. Όλες οι υπηρεσίες μας μπορούν να ενσωματωθούν μέσω Synaps B2B πρόσβασης μας. Η Synaps B2B πρόσβαση απλοποιεί τη διαδικασία φακέλων ζημιών  με την παροχή αξιόπιστης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Αυτό το σύνολο εργαλείων επικοινωνίας επιτρέπει στις υπηρεσίες της Informex Hellas να ενσωματωθούν πλήρως με τις εφαρμογές back office των πελατών και άλλα τρίτα συστήματα, παρέχοντας μια απρόσκοπτη σύνδεση με το κεντρικό σύστημα δεδομένων μας.
 
Ευέλικτο, εύκολο στη χρήση και επικεντρωμένο στην ακεραιότητα των δεδομένων, η πρόσβαση Synaps B2B έχει αναπτυχθεί με τη χρήση τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πρωτόκολλων. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας παρέχουν ισχυρή, ανοικτή, ασφαλή επιχείρηση σε επιχείρηση ανταλλαγής δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα για την ενσωμάτωση με τα πληροφοριακα συστήματα: