ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΚΛΕIΝΕΙ Η AUDATEX, ΞΕΚΙΝA Η INFORMEX

150 150 Informex-Hellas

Aρθρο της Insuranceworld.gr

Μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 θα βρίσκεται σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης της Audatex, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Από την άλλη πλευρά, η Informex που μαζί με την Audatex ανήκουν στον όμιλο Solera από το Σαν Ντιέγο των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ήδη ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή της στην Ελληνική αγορά και η δική της νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε επίπεδο παραγωγής, από τις 14 Ιουνίου 2010. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Informex Hellas, συμμετέχουν η ομώνυμη Βελγική εταιρία, καθώς και η Audatex GMBH.

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο εταιριών, όσον αφορά την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, είναι ότι στην περίπτωση της Informex, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή ασφαλιστικών εταιριών στο μετοχικό της κεφάλαιο και η διοίκηση ασκείται απευθείας από το Βέλγιο.

Η νεοσύστατη εταιρία δραστηριοποιείται έντονα αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση της νέας πλατφόρμας και από τα τέλη Μαΐου, έχει εκπαιδεύσει περίπου 350 πραγματογνώμονες και ανθρώπους συνεργείων. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά περίπου 450 άτομα.

Πρόκειται για σημαντικά αναβαθμισμένο προϊόν σε σχέση με το αντίστοιχο της Audatex. Ειδικότερα η νέα πλατφόρμα, είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου και δε χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρήστης λαμβάνει έναν κωδικό και με αυτόν μπαίνει σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου από εκεί κάνει την πραγματογνωμοσύνη.

Ο χρήστης μπορεί μαζί με την πραγματογνωμοσύνη να επισυνάψει φωτογραφίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (άδεια, τιμολόγια, κλπ).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος με άμεση απεικόνιση του επιπέδου εξοπλισμού με τον οποίο βγήκε από το εργοστάσιο. Όλα αυτά που γίνονται με εύχρηστο τρόπο, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας και τη μείωση του κόστους.

Η διαδικτυακή αυτή δυνατότητα, εφαρμόζεται εξάλλου για πρώτη φορά και παρέχεται στην Ελλάδα και στην Ιταλία σε σχέση με τις 55 χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία διεθνώς.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης του συστήματος σε δοκιμαστικό περιβάλλον για λόγους εξοικείωσης.