ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Informex, μια εταιρία του Ομίλου Solera, είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος εκτιμήσεων ζημιών αυτοκινήτου, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους πελάτες της.

Λειτουργούμε ως κέντρο των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, συνδέοντας ασφαλιστικές εταιρίες, φανοποιεία, κατασκευαστές οχημάτων,  αντιπροσωπείες και διαχειριστές στόλου οχημάτων, προμηθευτές ανταλλακτικών, ασφαλιστικών πρακτόρων και όλους τους φορείς πού εμπλέκονται στο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Οι  λύσεις και οι υπηρεσίες μας αυτοματοποιούν την διαδικασία τις εκτίμησης όπως και την διαδικασία επισκευής του οχήματος, από την αναγγελία του ατυχήματος έως και τον διακανονισμό αυτού.

Οι λύσεις και οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται στην παρακάτω εικόνα και από το μενού στην αριστερή πλευρά. Για να δείτε τα δημοφιλή προϊόντα, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον Σύμβουλο προϊόντων μας.

Συνεχόμενη διαδικασία

Η τάση είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια, να βελτιωθεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία και να παρέχει παγκοσμίου επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών. Με μοναδική τοποθέτηση στο επίκεντρο της διαδικασίας υπολογισμού ζημιάς οχημάτων, ακούμε τον πελάτη και με την βοήθειά του γίνεται η σωστή τοποθέτηση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτρέποντας στον καθέναν να δουλέψει με τις πραγματικές δυνατότητες του στην διαδικασία εκτίμησης ζημιάς

Πρωτότυπη σκέψη

Είμαστε σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες με μια αλυσίδα πληροφοριών για την υλοποίηση της αξίας σε κάθε επιχειρηματική σχέση.

Η Informex hellas με το εργαλείο Σύμβουλος προϊόντος και με βάση το προφίλ σας και τις απατήσεις της επιχείρησης σας προτείνει κατάλληλες λύσεις και υπηρεσίες

Στοχεύοντας ψηλά

Οι πιο επιτυχημένες οργανώσεις θα είναι αυτές που μπορούν να εγγυηθούν ότι κάθε εκτίμηση ακολουθεί την ομαλότερη και απρόσκοπτη διαδρομή. Με την ποσοτικοποίηση των επιδόσεων επιτρέπουμε στους πελάτες να προσδιορίσουν τις τάσεις, να αυξηθεί η συνοχή και η συνεχή βελτίωση της ποιότητας, βήμα-βήμα, σε ολόκληρη την επιχείρηση. Για ό, τι χρειάζεται, η Informex Hellas διασφαλίζει  το πιο έξυπνο συνδυασμό των λύσεων που τίθεται σε ισχύ για το μέγιστο όφελος. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου. Εφαρμόζουμε δοκιμασμένες πρακτικές της διαχείρισης της ποιότητας και αυστηρή ανάλυση δεδομένων τόσο στις εσωτερικές μας διεργασίες, όσο και κατά την ανάπτυξη λύσεων για τους πελάτες μας.