ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Η Informex Hellas έχει σχεδιάσει και βελτιώσει ένα τυποποιημένη ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς. Αυτός ο τυποποιημένος ηλεκτρονικός φάκελος ζημιάς έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της αγοράς.

Σήμερα, αυτή η τυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης φακέλου ζημιάς, όπως οι εξής:

  • Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται WAN (World Audatex Number) για να προσδιορίσει μονοσήμαντα τον φάκελο ζημιάς
  • Ο προσδιορισμός όλων των τρίτων μερών που εμπλέκονται στην αξίωση
  • Η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης
  • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση
  • Ο υπολογισμός Audatex
  • Οι εικόνες
  • Δημοπρασία AUTOonline (σε περίπτωση ολικής καταστροφής)

Αυτός ο τυποποιημένος ηλεκτρονικός φάκελος ζημιάς μπορεί να συμπληρωθεί από το προϊόν μας Synaps διαδικτυακή πύλη ή μέσω άμεσης ολοκλήρωσης της πλατφόρμας φακέλων ζημιών.