ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

150 150 Informex-Hellas

Δράκου 2 & Λ.Συγγρού- 117 42  Αθήνα – Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 3807 420
Φαξ : :+30 210 3800 455
Email: [email protected]