ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η πιο σημαντική υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας είναι η γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και η ευελιξία της στην δική μας ηγετική θέση στην αγορά της  πραγματογνωμοσύνης και στη διαχείριση φακέλων ζημιάς.

Κάθε επιχειρηματική διαδικασία είναι μοναδική και εμείς παρέχουμε στους πελάτες μας μια εξατομικευμένη επιχείρησιακή διαδικασία να ξεπεράσει τις προσδοκίες του όσον αφορά την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Η  δική μας πλατφόρμα φακέλων ζημιών υποστηρίζει δύο κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες είναι προσαρμοσμένες για τους πελάτες μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.
 
Οι κατηγορίες των επιχειρηματικών διαδικασιών περιγράφονται παρακάτω.

Διακρίνουμε:

  • Την κανονική διαδικασία πραγματογνωμοσύνης (κλασσική πραγματογνωμοσύνη)
  • Αυτοματοποιημένη  πραγματογνωμοσύνη

Για όλες αυτές τις διαδικασίες, η ανταλλαγή πληροφοριών βάσιζεται στον μοναδικό και τυποποιημένο ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς.

Διαδικασία κλασσικής πραγματογνωμοσύνης

Η κλασσική διαδικασία πραγματογνωμοσύνης έχει σχεδιαστεί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του πραγματογνώμονα.

Η ασφαλιστική εταιρεία είναι σε θέση να θέσει κάποιους κανόνες για να ενισχύσει τη διαδικασία. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν την αυτόματη ανάθεση του πραγματογνώμονα, και τις παραμέτρους όσον αφορά τις εικόνες, τον υπολογισμό, τους ελέγχους, και ούτω καθεξής. Η παραμετροποίηση των κανόνων περιγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Η μέθοδος υποστηρίζεται από συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα φακέλων ζημιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αποκωδικοποίηση VIN, τον υπολογισμό και την ενσωμάτωση AUTOonline (σε περίπτωση ολικής καταστροφής).

Αυτοματοποιημένη Πραγματογνωμοσύνη

Στην περίπτωση των μικρών ζημιών, ο φάκελος ζημιάς δεν απαιτεί πλήρη αξιολόγηση. Για τις περιπτώσεις αυτές, Informex Hellas έχει αναπτύξει νέα διαδικασία πραγματογνωμοσύνης την αυτοματοποιημένη πραγματογνωμοσύνη.

Σε αυτή τη διαδικασία, η πρώτη εκτίμηση γίνεται από το συνεργείο και η πλατφόρμα εγκρίνει την  επισκευή ή όχι (σύμφωνα με τις παραμέτρους της ασφαλιστικής εταιρείας)και ανάλογα αναθέτει, ή όχι, έναν πραγματογνώμονα. Εάν ένας πραγματογνώμονας απαιτείται, η πλατφόρμα φακέλων ζημιών θα αναθέσει αυτόματα τον πραγματογνώμονα προκειμένου να εκπληρώσει μια πλήρη πραγματογνωμοσύνη.

Η μέθοδος υποστηρίζεται από συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα φακέλων ζημιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αποκωδικοποίηση VIN και τον υπολογισμό.