ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ

Η Synaps είναι μια μοναδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα την διαχείρηση φακέλων ζημιών. Είναι χτισμένο σε μοντέρνα ασφαλιστικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρωτόκολλα και τεχνολογίες. Διατιθέμενη από την  Informex hellas, η Synaps βρίσκεται στην καρδιά του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών μας.

Είναι ευέλικτη, επεκτάσιμη και ασφαλή - έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να συμβαδίσετε με τις απαιτήσεις του αύριο. Ως μια κοινή πλατφόρμα, η Synaps σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τις διαδικασίες, αυτοματοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, βελτιώνοντας τη διαχείριση της ροής εργασίας.

Η Synaps είναι προσβάσιμη από όλα τα  συμβαλλόμενα μέρη σε ένα φάκελο ζημιάς, γεγονός που την  καθιστά τη βάση για ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την όλη διαδικασία φακέλων ζημιών. Από την κοινοποίηση φακέλων ζημιών, μέσω της διδασκαλίας και τον προγραμματισμό του πραγματογνώμονα ή του επισκευαστή, για την εκτίμηση κόστους και την παρακολούθηση επισκευής, την διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την τελική διευθέτηση. Η Synaps παρέχει μια ασφαλή, ολοκληρωμένη πλατφόρμα που προσφέρει την ευελιξία της επιλογής και την επεκτασιμότητα να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας.

Διαβάστε περισσότερα για την πλατφόρμα απαιτήσεις: