ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμόρφωση του προσωπικού είναι καλό για κάθε επιχείρηση, ιδιαίτερα για την επισκευή αυτοκινήτων και της βιομηχανίας  των ζημιών, όπου το κόστος του μπορεί να δικαιολογηθεί σε καλύτερη απόδοση της παραγωγικότητας.

Η επιτυχία της Audatex και της Informex οφείλεται στη συνεργασία μας με τους έμπειρους εκτιμητές και μηχανικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λογισμικό μας, όσο και των ίδιων των συστημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που προσφέρουμε βασίζονται στα συστήματα κατάρτισης που βοηθούν τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία της Informex Hellas, και τις δεξιότητες με βάση τα προγράμματα που διδάσκουν τις βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση και τη διαχείριση της επισκευής στο φανοβαφείο.

Εάν εργάζεστε στο χώρο της  πραγματογνωμοσύνης  και δεν χρησιμοποιείτε τη εφαρμογή δικτυακή πύλη Synaps ακόμα, η Informex Hellas έχει κάτι για σας.

Κρατήσεις μπορούν να γίνουν επικοινωνώντας με την ομάδα εκπαίδευσης της Informex Hellas,  στο +30 210 3807 420
Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]

Επικοινωνία

"*" indicates required fields

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ*
Ενημερώστε μας τι έχετε στο μυαλό σας. Έχετε μια ερώτηση για εμάς; Ρωτήστε μακριά.
Consent*