ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ

Η Synaps είναι μια μοναδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα την διαχείρηση φακέλων ζημιών. Είναι χτισμένο σε μοντέρνα ασφαλιστικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρωτόκολλα και τεχνολογίες. Διατιθέμενη από την  Informex hellas, η Synaps βρίσκεται στην καρδιά του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών μας.

Είναι ευέλικτη, επεκτάσιμη και ασφαλή – έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να συμβαδίσετε με τις απαιτήσεις του αύριο. Ως μια κοινή πλατφόρμα, η Synaps σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τις διαδικασίες, αυτοματοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, βελτιώνοντας τη διαχείριση της ροής εργασίας.

Η Synaps είναι προσβάσιμη από όλα τα  συμβαλλόμενα μέρη σε ένα φάκελο ζημιάς, γεγονός που την  καθιστά τη βάση για ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που υποστηρίζουν την όλη διαδικασία φακέλων ζημιών. Από την κοινοποίηση φακέλων ζημιών, μέσω της διδασκαλίας και τον προγραμματισμό του πραγματογνώμονα ή του επισκευαστή, για την εκτίμηση κόστους και την παρακολούθηση επισκευής, την διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την τελική διευθέτηση. Η Synaps παρέχει μια ασφαλή, ολοκληρωμένη πλατφόρμα που προσφέρει την ευελιξία της επιλογής και την επεκτασιμότητα να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας.

Ηλεκτρονικός φάκελος

Η Informex Hellas έχει σχεδιάσει και βελτιώσει ένα τυποποιημένη ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς. Αυτός ο τυποποιημένος ηλεκτρονικός φάκελος ζημιάς έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της αγοράς.

Σήμερα, αυτή η τυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης φακέλου ζημιάς, όπως οι εξής:

  • Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται WAN (World Audatex Number) για να προσδιορίσει μονοσήμαντα τον φάκελο ζημιάς
  • Ο προσδιορισμός όλων των τρίτων μερών που εμπλέκονται στην αξίωση
  • Η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης
  • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση
  • Ο υπολογισμός Audatex
  • Οι εικόνες
  • Δημοπρασία AUTOonline (σε περίπτωση ολικής καταστροφής)

Αυτός ο τυποποιημένος ηλεκτρονικός φάκελος ζημιάς μπορεί να συμπληρωθεί από το προϊόν μας Synaps διαδικτυακή πύλη ή μέσω άμεσης ολοκλήρωσης της πλατφόρμας φακέλων ζημιών.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Η πιο σημαντική υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας είναι η γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και η ευελιξία της στην δική μας ηγετική θέση στην αγορά της  πραγματογνωμοσύνης και στη διαχείριση φακέλων ζημιάς.

Κάθε επιχειρηματική διαδικασία είναι μοναδική και εμείς παρέχουμε στους πελάτες μας μια εξατομικευμένη επιχείρησιακή διαδικασία να ξεπεράσει τις προσδοκίες του όσον αφορά την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Η  δική μας πλατφόρμα φακέλων ζημιών υποστηρίζει δύο κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες είναι προσαρμοσμένες για τους πελάτες μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Οι κατηγορίες των επιχειρηματικών διαδικασιών περιγράφονται παρακάτω.

Διακρίνουμε:

  • Την κανονική διαδικασία πραγματογνωμοσύνης (κλασσική πραγματογνωμοσύνη)
  • Αυτοματοποιημένη  πραγματογνωμοσύνη

Για όλες αυτές τις διαδικασίες, η ανταλλαγή πληροφοριών βάσιζεται στον μοναδικό και τυποποιημένο ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς.

Διαδικασία κλασσικής πραγματογνωμοσύνης

Η κλασσική διαδικασία πραγματογνωμοσύνης έχει σχεδιαστεί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του πραγματογνώμονα.

Η ασφαλιστική εταιρεία είναι σε θέση να θέσει κάποιους κανόνες για να ενισχύσει τη διαδικασία. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν την αυτόματη ανάθεση του πραγματογνώμονα, και τις παραμέτρους όσον αφορά τις εικόνες, τον υπολογισμό, τους ελέγχους, και ούτω καθεξής. Η παραμετροποίηση των κανόνων περιγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η μέθοδος υποστηρίζεται από συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα φακέλων ζημιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αποκωδικοποίηση VINτον υπολογισμό και την ενσωμάτωση AUTOonline (σε περίπτωση ολικής καταστροφής).

Αυτοματοποιημένη Πραγματογνωμοσύνη

Στην περίπτωση των μικρών ζημιών, ο φάκελος ζημιάς δεν απαιτεί πλήρη αξιολόγηση. Για τις περιπτώσεις αυτές, Informex Hellas έχει αναπτύξει νέα διαδικασία πραγματογνωμοσύνης την αυτοματοποιημένη πραγματογνωμοσύνη.

Σε αυτή τη διαδικασία, η πρώτη εκτίμηση γίνεται από το συνεργείο και η πλατφόρμα εγκρίνει την  επισκευή ή όχι (σύμφωνα με τις παραμέτρους της ασφαλιστικής εταιρείας)και ανάλογα αναθέτει, ή όχι, έναν πραγματογνώμονα. Εάν ένας πραγματογνώμονας απαιτείται, η πλατφόρμα φακέλων ζημιών θα αναθέσει αυτόματα τον πραγματογνώμονα προκειμένου να εκπληρώσει μια πλήρη πραγματογνωμοσύνη.

Η μέθοδος υποστηρίζεται από συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα φακέλων ζημιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αποκωδικοποίηση VIN και τον υπολογισμό.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τους φακέλους ζημιάς και την διαδικασία της εκτίμησης για να τρέξει ομαλά από την αρχή μέχρι το τέλος, βοηθώντας σας στην συνολική απόδοση, στην επιχειρησιακή συνέχεια και – τελικά – στα υψηλότερα πρότυπα στην εξυπηρέτηση πελατών.

Οι υπηρεσίες της Informex Hellas λειτουργούν στην καρδιά της διαχείρισης των φακέλων ζημιάς από κάθε τύπο ασφαλιστικής κάλυψης. Όλες οι υπηρεσίες μας μπορούν να ενσωματωθούν μέσω Synaps B2B πρόσβασης μας. Η Synaps B2B πρόσβαση απλοποιεί τη διαδικασία φακέλων ζημιών  με την παροχή αξιόπιστης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Αυτό το σύνολο εργαλείων επικοινωνίας επιτρέπει στις υπηρεσίες της Informex Hellas να ενσωματωθούν πλήρως με τις εφαρμογές back office των πελατών και άλλα τρίτα συστήματα, παρέχοντας μια απρόσκοπτη σύνδεση με το κεντρικό σύστημα δεδομένων μας.

Ευέλικτο, εύκολο στη χρήση και επικεντρωμένο στην ακεραιότητα των δεδομένων, η πρόσβαση Synaps B2B έχει αναπτυχθεί με τη χρήση τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πρωτόκολλων. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας παρέχουν ισχυρή, ανοικτή, ασφαλή επιχείρηση σε επιχείρηση ανταλλαγής δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα για την ενσωμάτωση με τα πληροφοριακα συστήματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ SYNAPS

Για να απλοποιηθεί η διαχείριση των κανόνων των ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με  την Informex Hellas, έχουμε αναπτύξει μια νέα δικτυακή πύλη για να επιτρέψει μια κεντρική και εύκολη διαχείριση των κανόνων και των καταστημάτων του δικτύου του σώματος.

Η νέα δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη από το χώρο του πελάτη με την ετικέτα «Synaps Διαχείριση Κανόνων».

Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Η υπηρεσία αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς την παραμικρή αλλαγή στα πληροφοριακά σας συστήματα

Η υπηρεσία αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρείες που δουλεύουν με το σύστημα Informex Hellas.

Επικοινωνία

"*" indicates required fields

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ*
Ενημερώστε μας τι έχετε στο μυαλό σας. Έχετε μια ερώτηση για εμάς; Ρωτήστε μακριά.
Consent*