ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η Informex, μια εταιρία του Ομίλου Solera, είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος εκτιμήσεων ζημιών αυτοκινήτου, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους πελάτες της.

Λειτουργούμε ως κέντρο των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, συνδέοντας ασφαλιστικές εταιρίες, φανοποιεία, κατασκευαστές οχημάτων,  αντιπροσωπείες και διαχειριστές στόλου οχημάτων, προμηθευτές ανταλλακτικών, ασφαλιστικών πρακτόρων και όλους τους φορείς πού εμπλέκονται στο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Οι  λύσεις και οι υπηρεσίες μας αυτοματοποιούν την διαδικασία τις εκτίμησης όπως και την διαδικασία επισκευής του οχήματος, από την αναγγελία του ατυχήματος έως και τον διακανονισμό αυτού.

Η Informex είναι μέλος του Ομίλου Solera, ενός ολοκληρωμένου Ομίλου εταιρειών διαχείρισης ζημιών αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Οι  εταιρείες του Ομίλου Solera παραδίδουν καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους σε περισσότερες από 100 χώρες, σε 6 ηπείρους.

Η Informex έχοντας την υποστήριξη της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και των ολοκληρωμένων επενδύσεων σε υποδομές, μαζί με τη συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος και της βάσης δεδομένων επιτρέπει την διασφάλιση μίας  πραγματικής παγκόσμιας εξέλιξης της τεχνολογίας.