ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ AUDATEX

Η μονάδα υπολογισμού Audatex  έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή της δικτυακή πύλη Synaps και στην πλατφόρμα φακέλων ζημιών,  είναι σε συνδυασμό με μια τεράστια βάση δεδομένων και ενημερώνεται συνεχώς από την τεχνική ομάδα της Informex Hellas. Αυτή η βάση δεδομένων παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια κομμάτια  πληροφοριών σχετικά με τα ανταλλακτικά, τις τιμές, και τις εργασίες.

Ο υπολογισμός Audatex αυτόματα:

  • παρέχει κωδικούς γνήσιων ανταλλακτικών, τιμές ανταλλακτικών, και την εργασία.
  • εκτελεί όλες τις απαραίτητους υπολογισμούς και σύνολα συμπεριλαμβανομένες τυχόν εκπτώσεις, περιθώρια κέρδους, προσαρμογές, και υπολογισμούς φόρου.
  • συνδυασμός εργασιών (ορίζεται ως οποιαδήποτε λειτουργία κοινή για την αντικατάσταση δύο ή περισσότερα μερών). Το τελικό αποτέλεσμα μετά τον συνδυασμό εργασιών παρέχεται στην τελική εκτύπωση.
  • Ο υπολογισμός Audatex παρέχει στον παρασκευαστή εκτίμηση ακριβής, ευανάγνωστη, με επαγγελματική ποιότητα.

Η έκθεση υπολογισμού Audatex είναι εύκολο να διαβαστεί. Παρέχει πλήρη τεκμηρίωση των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε ένα κατεστραμμένο όχημα.