ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΖΤ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ALLIANZ)

Έχοντας ιδρυθεί το 1971, το Allianz Zentrum für Technik (ΑΖΤ) είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε από την Allianz. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, το ΑΖΤ εργάζεται για να περιοριστεί το κόστος επισκευής, για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων των ατυχημάτων και την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Οι δραστηριότητες του ΑΖΤ όσον αφορά τη βιομηχανία επισκευής του οχήματος είναι οι εξής:

  • Βελτίωση της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων.
  • Μελέτες για την ασφάλεια των επιβατών και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
  • Εξέταση των οχημάτων σε σχέση με τη παραμόρφωση συμπεριφοράς και την ευκολία επισκευής.
  • Ερευνα επισκευής, ΑΖΤ δοκιμή συντριβής επισκευής.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων επισκευής.

Έχουμε ολοκληρωμένη την φόρμουλα επισκευής ΑΖΤ στη δικτυακή πύλη Synaps . Η μέθοδος αυτή, που σχεδιάστηκε από την ΑΖΤ Automotive, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει ένα χρόνο επισκευής. Αυτή η φόρμουλα λαμβάνει υπόψη της την επιφάνεια για την επισκευή, τη δυσκολία και τον χρόνο προετοιμασίας.