ΣΤΌΛΟΣ

fleet

FLEET SOLUTIONS (ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΛΩΝ)

800 400 Informex-Hellas

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ “Οι στόλοι αντιμετωπίζουν μια σειρά πρωτοφανών προκλήσεων. Η διατήρηση των χρηστών, η μείωση των κινδύνων σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας των οδηγών είναι στόχοι που θεωρούμε υψίστης σημασίας. Η ασφάλεια των οδηγών και η βελτιωμένη οδηγική συμπεριφορά συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση…